Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

118 εκ. € για την ενίσχυση του κλάδου της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και της μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βαγγέλη Αποστόλου, καθορίσθηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή και την υλοποίηση επτά (7) βασικών παραγωγικών Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020,

Συγκεκριμένα οι ως άνω Αποφάσεις αφορούν:
-Τρία Μέτρα για τις «παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», συνολικής Δημόσιας
Δαπάνης 60.158.782 €.
-Το Μέτρο της «Μεταποίησης προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας», συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 50.000.000 €.
-Δύο (2) Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4.750.000 € και
-Ένα Μέτρο για επενδύσεις επί του σκάφους με σκοπό «την προστιθέμενη αξία, την ποιότητα των προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, καθώς και την άμεση εμπορία των προϊόντων από το σκάφος», συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.000.000 €. 
-Την καταβολή ενίσχυσης για την προετοιμασία των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο εφαρμογής της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του ΕΠΑλΘ 2014-2020, (Προγράμματα Leader). (781.000€)

Στο άμεσο προσεχές χρονικό διάστημα, θα ακολουθήσει όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, «Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων», για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στα παραπάνω Μέτρα του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλης Αποστόλου δήλωσε σχετικά: 

«Αξιοποιούμε τους Κοινοτικούς Πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας προς όφελος των αλιέων μας, των υδατοκαλλιεργητών και των μεταποιητών των αλιευτικών προϊόντων. Ο κλάδος της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών αποτελούν πυλώνα ανάπτυξης των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών και γαστρονομικό πόλο έλξης για πλήθος τουριστών ανά τον κόσμο. 

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουμε ξεκινήσει μια συντονισμένη προσπάθεια για την ενίσχυση και ανάταση του κλάδου. Σε συνέχεια των νομοθετικών πρωτοβουλιών που προωθούμε, όπως ο επαναπροσδιορισμός του απαρχαιωμένου θεσμικού πλαισίου που διέπει την επαγγελματικότητα των αλιέων, την κάλυψη του κενού για το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των ερασιτεχνών ψαράδων, τον συνδικαλιστικό νόμο για τον πρωτογενή τομέα και το κυρωτικό νομοσχέδιο για τις αλιευτικές παραβάσεις, εκμεταλλευόμαστε όλους τους διαθέσιμους οικονομικά πόρους για την επίτευξη μιας βιώσιμης και αειφόρου διαχείρισης τόσο των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, όσο και του επαγγέλματος των απασχολούμενων με τον κλάδο της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.»

Σχέδιο Αποστόλου για να μείνει σε παραγωγική χρήση η υποθηκευμένη, λόγω «κόκκινων» δανείων, αγροτική περιουσία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόταση για να εξασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν στον αγροτικό χώρο, προς όφελος της εθνικής παραγωγικής διαδικασίας, εκτάσεις και ακίνητα «κόκκινων» δανειοληπτών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ, επεξεργάζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου απαντώντας στη Βουλή σε  επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β΄ Αθηνών Γεωργίου - Δημητρίου Καρρά σχετικά με την διευθέτηση των «κόκκινων» αγροτικών δανείων.
Ειδικότερα, με βάση την πρόταση του ΥΠΑΑΤ θα διαχωριστεί η υποθηκευμένη περιουσία σε αστική και αγροτική. Η χρήση της υποθηκευμένης αγροτικής περιουσίας θα πρέπει να παραχωρηθεί στον Οργανισμό ΟΔΙΑΓΕ προκειμένου, μεταξύ άλλων, να προωθηθούν πολιτικές για την ενίσχυση νέων αγροτών, την παραχώρηση εκτάσεων για καλλιέργειες ζωοτροφών και εν γένει την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών επιλογών για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του αγροτικού τομέα.

«Λέμε, πολύ απλά, να μας παραχωρηθεί η χρήση και να μην μπουν οι περιουσίες αυτές σε εκκαθάριση και πλειστηριασμό γιατί και οι τιμές θα είναι πάρα πολύ μικρές και ταυτόχρονα θα απαξιωθεί μια αγροτική περιουσία που την θέλει ο αγροτικός χώρος. Οι οφειλέτες που έχουν προβλήματα τέτοιου είδους να συνεχίσουν να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους μη έχοντας τον βραχνά της εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Αν δεν μπορούν, εμείς – έχοντας τη χρήση των συγκεκριμένων εκτάσεων – θα αναζητήσουμε νέους αγρότες, νέα συνεργατικά σχήματα έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε ένα στρέμμα ούτε ένα τετραγωνικό από την συγκεκριμένη αγροτική περιουσία γιατί την έχουμε απόλυτη ανάγκη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αποστόλου.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης:

Τον Αύγουστο του 2012 σε τρία ΦΕΚ που δημοσιεύτηκαν σε απόσταση δευτερολέπτων το ένα με το άλλο αποφασίστηκε ο διαχωρισμός και ταυτόχρονα η μεταφορά της «καλής» τράπεζας σε συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα και της κακής στον εκκαθαριστή.
Το ύψος των δανείων των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στην υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ ανερχόταν τότε στα 829 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά σήμερα είναι 1, 2 δις ευρώ και αντιστοιχούν σε 40.000 πιστούχους. Από αυτά τα δάνεια καλύπτονται με την εγγύηση του Δημοσίου 7.600 και αναφέρονται σε 120 εκατ. ευρώ.
Οι συγκεκριμένοι πιστούχοι παρά τις ενοχλήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν - σχεδόν  στο σύνολο - λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.

Παρόλα αυτά η εκκαθάριση σύμφωνα με το νόμο οφείλει να κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, βάζοντας ως βασικό στόχο να εξασφαλίσει τις απαιτήσεις. Άρα η αποστολή ενός εξωδίκου ήταν  αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστούν για την εκκαθάριση οι εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου. Διότι αν περάσουν 5 χρόνια από την έναρξη της καθυστέρησης του εξασφαλισμένου δανείου θα υπάρχει πρόβλημα για την κάλυψη της εγγύησης του Δημοσίου.
Στις ενέργειες αυτές της εκκαθάρισης ορισμένοι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να επιδιώξουν μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού ευνοϊκή μείωση και ρύθμιση της οφειλής τους, αρκεί να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση όταν ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Για τους υπόλοιπους θα επιδιωχθεί σύντομα να αποκτήσουν δυνατότητα διευθέτησης των οφειλών τους με τις ίδιες προϋποθέσεις που προβλέπει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά ακόμη και στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό θα εξετάσουμε και την νομική ρύθμιση του θέματος.
Έχουμε ήδη συστήσει τον Οργανισμό ΟΔΙΑΓΕ που έχει στενή σχέση με την προστασία της περιουσίας που συνδέεται με την αγροτική δραστηριότητα.

Στο νομοσχέδιο  του ΥΠΑΑΤ που αφορά στην υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης της πρώτης ύλης - ειδικά στα γαλακτοκομικά προϊόντα και στα κρέατα - έχουμε ετοιμάσει σχετική τροπολογία και θα έρθει εντός των ημερών στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Με την τροπολογία αυτή θα θέσουμε σε διαδικασία λειτουργίας τον συγκεκριμένο Οργανισμό και θα εξειδικεύεται ο ρόλος και η δραστηριότητά του.

Όσον αφορά τα αγροτικά χρέη θα αναφέρω ότι στην «καλή» τράπεζα οι οφειλές όλες που μεταφέρθηκαν σε συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα αλλά και γενικά οι οφειλές του αγροτικού χώρου προς τα τραπεζικά ιδρύματα αυτήν την ώρα είναι γύρω στα 2,5 δις ευρώ  και από αυτά το 20% είναι ληξιπρόθεσμα,  δηλαδή ένα ποσοστό που θα έλεγα σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην υπόλοιπη παραγωγική δραστηριότητα είναι χαμηλό.
Όχι μόνο δεν είναι στις προθέσεις αλλά ούτε και στη δυνατότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να μπαίνει στα διατραπεζικά και στις ρυθμίσεις.

Απλά εμείς θέλουμε αυτήν την συγκεκριμένη αγροτική περιουσία η οποία είναι υποθηκευμένη και ουσιαστικά έχει μπει στη διαδικασία της εκκαθάρισης να την γλυτώσουμε, δηλαδή να παραμείνει στον αγροτικό χώρο. Δεν θέλουμε αυτήν την ώρα να «θανατωθεί» ούτε η ελάχιστη αγροτική παραγωγική δραστηριότητα. Έχουμε μεγάλη ανάγκη ως χώρα να έχουμε παραγωγή.
Οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση κι αν γίνει, η οποία εκ των πραγμάτων πρέπει να συνδεθεί με κάποια βιωσιμότητα, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να εξυπηρετηθεί από τους συγκεκριμένους δανειολήπτες, φορείς, συνεταιρισμούς, ιδιώτες…

Άρα λοιπόν εμείς λέμε το εξής: 2,5 δις είναι αυτές οι οφειλές, περίπου άλλο 1 δις είναι οι οφειλές προς το Δημόσιο, (ΦΠΑ, ασφαλιστικά ταμεία κλπ). Να δούμε πως θα σταματήσουμε τη διαδικασία της εκκαθάρισης καταθέτοντας την πρόταση την οποία και επεξεργαζόμαστε:
Να διαχωριστεί η υποθηκευμένη περιουσία σε αστική και αγροτική – εμείς ως υπουργείο δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τα θέματα της αστικής περιουσίας. Δεν λέω να πάει (η αστική περιουσία) στη διαδικασία της εκκαθάρισης, σε πλειστηριασμούς κλπ αυτό όμως δεν είναι αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ, είναι του εκκαθαριστή και του υπουργείου Οικονομικών.

Εμείς λοιπόν θέλουμε να μας παραχωρηθεί η χρήση της υποθηκευμένης αγροτικής περιουσίας και έχουμε προς τούτο τον ΟΔΙΑΓΕ τον οποίο τώρα δημιουργήσαμε και ο οποίος έχει ήδη ολοκληρώσει την καταγραφή της αγροτικής περιουσίας του Δημοσίου (μιλάμε για καταπατημένες εκτάσεις, ακίνητα κλπ., όλα αυτά προσπαθούμε να τα επικαιροποιήσουμε, να ξέρουμε τι ακριβώς έχουμε).
Και βεβαίως πάρα πολλά θέματα π.χ. προώθησης νέων αγροτών, παραχώρησης εκτάσεων για καλλιέργειες ζωοτροφών είναι θέματα που θέλουμε να τα υπηρετήσουμε μέσα από αυτήν τη διαδικασία.


Ουσιαστικά λοιπόν ο Οργανισμός αυτός, ο ΟΔΙΑΓΕ, θα παραχωρεί χρήσεις ακινήτων αγροτικής γης  για να συνεχιστεί η παραγωγική δραστηριότητα. Λέμε πολύ απλά, να μας παραχωρηθεί η χρήση και να μην μπουν στη διαδικασία της εκκαθάρισης και του πλειστηριασμού γιατί και οι τιμές θα είναι πάρα πολύ μικρές και ταυτόχρονα θα απαξιωθεί μια αγροτική περιουσία που την θέλει ο αγροτικός χώρος. Όσοι λοιπόν έχουν προβλήματα αυτού του είδους, να συνεχίσουν να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους μη έχοντας τον βραχνά της υπηρέτησης των συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Αν δεν μπορούν, εμείς – έχοντας τη διαχείριση της χρήσης των συγκεκριμένων εκτάσεων – θα αναζητήσουμε νέους αγρότες, νέα συνεργατικά σχήματα έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε ένα στρέμμα ούτε ένα τετραγωνικό από την συγκεκριμένη αγροτική περιουσία γιατί την έχουμε απόλυτη ανάγκη. 

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος - Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017

Συζητήθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής, την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017

- Η με αριθμό 1218/12-7-2017 Επίκαιρη Ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β΄ Αθηνών κ. Γεωργίου –Δημητρίου Καρρά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Ανάγκη άμεσης διευθέτησης των κόκκινων αγροτικών δανείων».- Η με αριθμό 1215/11-7-2017 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Σερρών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ. κ Μιχαήλ Τζελέπη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Επιλαχόντες Μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α 2014-2020.»


Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Παρέμβαση - διαφωνία Αποστόλου στα σενάρια μείωσης της χρηματοδότησης προς τη γεωργία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 18  Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την παρέμβασή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών για το θέμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και ειδικότερα την απλούστευση, το μέλλον και τα οικονομικά της ΚΑΠ σημείωσε τα παρακάτω:

«Αποτελεί κοινή μας πεποίθηση ότι η απλούστευση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα συμβάλει στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα του έργου όλων των εμπλεκόμενων και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής γεωργίας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας που συνεχίζεται, και την οποία στηρίζουμε, η πρόταση omnibus αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία προκειμένου να βελτιωθούν και διατάξεις των βασικών πράξεων της ΚΑΠ. Πολλά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως η διατήρηση  του κανόνα 50/50 (πενήντα- πενήντα), η δυνατότητα της ετήσιας  αναθεώρησης των εθνικών  αποφάσεων για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, ο ορισμός για το βοσκότοπο.
Ωστόσο θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία για να αρθούν, μεταξύ άλλων, εμπόδια που περιορίζουν την πιο αποτελεσματική χρήση των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Τα Κράτη Μέλη στο πλαίσιο και των εθνικών τους επιλογών και στο πλαίσιο του υφιστάμενου δημοσιονομικού ορίου, θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να στηρίζουν σημαντικούς τομείς για την οικονομία τους, οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν και άλλου είδους δυσκολίες πέραν της μείωσης της παραγωγής ή του κινδύνου εγκατάλειψης.

Ένα άλλο θέμα είναι η προαιρετική εφαρμογή του «ενεργού αγρότη». Η αλλαγή αυτή συνιστά αλλαγή πολιτικής, που κατά την άποψή μας θα ενισχύσει περαιτέρω τις κριτικές που δέχεται ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ, θέμα αρκετά επίκαιρο το τελευταίο διάστημα. 
Όσον αφορά στην ΚΑΠ μετά το 2020, ερμηνεύοντας τα πρώτα διαθέσιμα δεδομένα της διαβούλευσης, παρατηρούμε ότι είναι κοινή συνείδηση πολιτών, αγροτών και καταναλωτών, η σπουδαιότητα της κοινής αγροτικής πολιτικής.

Για την περίοδο μετά το 2020, η ΚΑΠ θα κληθεί να ανταποκριθεί σε μια σειρά από  μεγάλες προκλήσεις, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές όπως:
  • η δημιουργία θέσεων εργασίας και ένα δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες,
  • η παραγωγή επαρκών ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων,
  • η κλιματική αλλαγή,
  • η προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας,
  • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας της υπαίθρου,
  • η παραμονή του πληθυσμού στις μειονεκτικές περιοχές και η αντοχή του γεωργικού επαγγέλματος.
Για την υλοποίηση των παραπάνω είναι αναμφισβήτητη η ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της ΚΑΠ και επικαιροποίηση των εργαλείων της ΚΑΠ. Θα πρέπει να ταιριάξουμε τις αντίθετες απόψεις και να δείξουμε ότι η γεωργία αποτελεί μέρος των λύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι βασικές μας θέσεις για την ΚΑΠ μετά το 2020 έχουν ήδη αναφερθεί σε αυτή την αίθουσα και ουσιαστικά σκιαγραφούν μια κοινή και γεωργική πολιτική, μια πολιτική που στη βάση της αλληλεγγύης και συνεργασίας θα χαρακτηρίζεται από περισσότερη ευελιξία και λιγότερη επικουρικότητα.

Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο αυτή τη στιγμή. Η ΚΑΠ μετά το 2020 σχεδόν θα μονοπωλήσει τις συζητήσεις μας από εδώ και πέρα και έτσι θα έχουμε αρκετό χρόνο να εμβαθύνουμε στα θέματα.
Επιτρέψτε μου όμως να σχολιάσω το έγγραφο προβληματισμού το οποίο δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα και αφορά σε σκέψεις- προτάσεις για το μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Το συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρεται σε προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της αγροτικής πολιτικής αλλά και σε πέντε δυνητικά σενάρια, εκ των οποίων τέσσερα αφορούν σε μείωση της χρηματοδότησης για τη γεωργία ή /και σε συγχρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων. Διαφωνούμε και γι’ αυτό οφείλω να ευχαριστήσω την Ισπανία που έφερε το θέμα των «οικονομικών της ΕΕ στο μέλλον για συζήτηση σήμερα.

Το έγγραφο εγείρει σημαντικά ζητήματα τα οποία χρήζουν προσεκτικής μελέτης και άμεσων αντιδράσεων από μέρους μας, ιδιαίτερα την παρούσα χρονική περίοδο που πραγματοποιούνται συζητήσεις για το μέλλον της ΚΑΠ 2020 και διενεργείται η μελέτη επιπτώσεων εν  αναμονή των σχετικών ανακοινώσεων από την Επιτροπή».

Αποστόλου: πλήρης απαγόρευση, χωρίς καμία εξαίρεση, της καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 18  Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γεωργία απαλλαγμένη από ΓΤΟ, μια ευκαιρία για την αγροτική ανάπτυξη στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη υποστήριξε στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου.

Στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο ο Υπουργός σημείωσε τα εξής:

«Το θέμα των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη χώρα μου, όπου η κοινή γνώμη είναι αντίθετη στην καλλιέργεια και στη χρήση. Πιστεύουμε πως, ακόμη, δεν έχει αποδειχθεί η ασφαλής χρήση τους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η θέση της Ελλάδας, λοιπόν, ήταν και συνεχίζει να είναι η πλήρης απαγόρευση, χωρίς καμία εξαίρεση, της καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών στην επικράτειά της.
Θεωρούμε, συνεπώς, καλοδεχούμενη κάθε πρωτοβουλία που προωθεί την ενημέρωση για τις ευνοϊκές επιπτώσεις της παραγωγής τροφίμων απαλλαγμένων από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς και συμφωνούμε με τα κύρια συμπεράσματα της Διεθνούς Υπουργικής Σύσκεψης της Βιέννης. Υποστηρίζουμε και εμείς την ανάγκη για αγροτική ανάπτυξη απαλλαγμένη από ΓΤΟ, ειδικά σε χώρες με γεωργική διάρθρωση μικρής κλίμακας ή/και σε χώρες που παράγουν μεγάλο αριθμό αγροτικών προϊόντων με σήματα ποιότητας. Τέλος, αποτελεί πίστη μας ότι η αγροτική ανάπτυξη που δεν βασίζεται στη χρήση ΓΤΟ είναι περιβαλλοντικά ορθή, οικονομικά βιώσιμη και έχει τεράστια σημασία για την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία ανθρώπων και ζώων».


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΓΙΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή την κοινή δήλωση 14 Κρατών – Μελών (Αυστρία, Κροατία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λουξεμβούργου, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Σλοβακία, Σλοβενία, Ρουμανία και Πολωνία), ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Υπογράψαμε και εμείς σήμερα μαζί με άλλα 13 Κράτη Μέλη την ευρωπαϊκή δήλωση για την ενίσχυση της καλλιέργειας της σόγιας και των άλλων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών όπως το λούπινο, το μπιζέλι, το ρεβίθι, τα κουκιά.

Οι καλλιέργειες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο γεωργικό σύστημα. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των καλλιεργειών με οφέλη για άλλες καλλιέργειες, ιδίως για τα σιτηρά. Μπορούν να είναι «ενδιάμεσες» καλλιέργειες που μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ζιζανίων, παρασίτων και ασθενειών με αποτέλεσμα μείωση της ανάγκης για φυτοφάρμακα. Επίσης, «δεσμεύουν» το ατμοσφαιρικό άζωτο βελτιώνοντας τη σύσταση του εδάφους και μειώνοντας τη χρήση αζώτου στα λιπάσματα.

Με την ενίσχυση αυτών των καλλιεργειών θα αποκομίσουμε πολλαπλά οφέλη μεταξύ άλλων: 
➢ Περιορισμό της εξάρτησης από Τρίτες Χώρες και μείωση της δαπάνης εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ κάθε χρόνο για εισαγωγή κυρίως μεταλλαγμένης σόγιας, που επιβαρύνει ιδιαίτερα την ανταγωνιστικότητα του κτηνοτροφικού τομέα, 
➢ τις θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στο μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, στη βελτίωση της γονιμότητας και δομής του εδάφους, 
➢ κάλυψη των νομικών απαιτήσεων των παραγωγών για τις περιοχές οικολογικής εστίασης, της διαφοροποίησης των καλλιεργειών και παράλληλα δυνατότητα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης».

Ο Β.Αποστόλου για την Τσέχικη Νομοθεσία σχετικά με το ελληνικό γιαούρτι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

που υιοθετεί στην Τσεχία την εμπορία προϊόντων με την ονομασία ελληνικό γιαούρτι

Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας- Αλιείας, σήμερα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, στο πλαίσιο της παρέμβασής του για τις «συνέπειες της υποχρεωτικής επισήμανσης της χώρας καταγωγής στην εσωτερική αγορά», εξέφρασε την αντίθεσή του προς τον Τσέχο συνάδελφό του κ. Marian Jurečka σχετικά με την υιοθέτηση εθνικής νομοθεσίας η οποία νομιμοποιεί στην Τσεχία την εμπορία προϊόντων με την ονομασία «ελληνικό γιαούρτι».

Παρατίθεται από κάτω ολόκληρη η παρέμβαση του κ. Αποστόλου:

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα διαφωνήσω με το Βέλγο συνάδελφό μου, τα πράγματα στη χώρα μου είναι διαφορετικά.
Αποτελεί πάγια επιθυμία των παραγωγών και των καταναλωτών η επισήμανση, που προάγει τη διαφάνεια και προστατεύει τα συμφέροντα τους, αποφεύγοντας παραπλανητικές και αθέμιτες πρακτικές.

Αντίστοιχα, πιστεύουμε ότι ο ευρωπαίος καταναλωτής είναι εκπαιδευμένος και θέλει να γνωρίζει και να μπορεί να επιλέγει βάση στοιχείων προέλευσης, ποιότητας και φήμης των προϊόντων.

Ως εκ τούτου, η αναγραφή Χώρας ή οποιουδήποτε άλλου γεωγραφικού προσδιορισμού, κάτι που σημαίνει αποκλειστικά και μόνο προέλευση είναι επιθυμητή για τον καταναλωτή αφενός και αφετέρου ενισχύει τη θέση των παραγωγών στην εφοδιαστική αλυσίδα προστατεύοντάς τους έναντι πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Θα προχωρήσουμε εντός των ημερών και στη χώρα μου στη θέσπιση της σχετικής νομοθεσίας.

Με πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας, η υπεράσπιση των συμφερόντων των παραγωγών και των καταναλωτών μας πρέπει να είναι στον πυρήνα των αποφάσεών μας και η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει τόσο την ορθότητα των αποφάσεων αυτών όσο και την σωστή εφαρμογή τους.

Τελειώνοντας θέλω να σταθώ σε ένα θέμα που μας απασχολεί ως Χώρα, έντονα αυτή την περίοδο. Δεν θέλω να αιφνιδιάσω κανέναν αλλά δεν μπορώ να μην απευθυνθώ στον Τσέχο συνάδελφό μου που πρόσφατα η Χώρα του υιοθέτησε νομοθεσία για το «ελληνικό γιαούρτι».

Αγαπητέ Marian η λέξη «ελληνικό» ταυτίζεται αποκλειστικά και μόνο με ελληνική προέλευση όπως έχει ήδη επισημάνει σχετικά και ο Επίτροπος. Και η επισήμανση του Επιτρόπου είναι επισήμανση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δε νομίζω ότι συνάδει τέτοιες διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ. να οδηγούνται σε άλλες αίθουσες για επίλυση. Θα σε παρακαλούσα να ανακαλέσεις τη σχετική νομοθετική ρύθμιση».

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8 Υπουργών Γεωργίας για την προστασία του ρυζιού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2017ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σήμερα, στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών ο κ. Αποστόλου, υπέγραψε μαζί με τους συναδέλφους του, Υπουργούς Γεωργίας της Βουλγαρίας, Γαλλίας, Ουγγαρίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας και Ρουμανίας δήλωση που αφορά στην κατάσταση του τομέα του ρυζιού στην ΕΕ. Σύμφωνα με τη δήλωση, μεταξύ άλλων, σημειώνονται τα ακόλουθα:

«Η προοδευτική αύξηση των εισαγωγών ρυζιού από τις χώρες ΕBA (everything but arms) προκαλεί σοβαρές ζημίες και επιδεινώνει την κατάσταση για τους γεωργούς, τις βιομηχανίες και την αγορά της ΕΕ.
Η πρόσφατη ανάλυση της κατάστασης της αγοράς  του ρυζιού από την 1η Σεπτεμβρίου 2009, περίοδο έναρξης της πλήρους απελευθέρωσης των εισαγωγών από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), δείχνει την:
Ø      προοδευτική αύξηση των συνολικών εισαγωγών ρυζιού στην ΕΕ
Ø      μεγάλη αύξηση των αποφλοιωμένων εισαγωγών ρυζιού Basmati
Ø      τεράστια αύξηση τόσο των εισαγωγών ρυζιού paddy
Ø      μεγάλη αύξηση των εισαγωγών μικρών συσκευασιών

Οι τάσεις αυτές, κυρίως λόγω της πλήρους απελευθέρωσης των εισαγωγών ρυζιού, προκάλεσαν μεγάλη μείωση της καλλιεργούμενης επιφάνειας ρυζιού Indica στην ΕΕ (-40%) και αύξηση της επιφάνειας καλλιέργειας ρυζιού Japonica στην ΕΕ (+ 14%). Η κατάσταση αυτή προκαλεί σοβαρή ανισορροπία στην ευρωπαϊκή αγορά ρυζιού.

Εξαιτίας της ανησυχητικής κατάστασης, καλούμε την Επιτροπή να εξετάσει τα ακόλουθα αιτήματα ως υψίστης σημασίας:
Ø   ενεργοποίηση της ρήτρας διασφάλισης για τις εισαγωγές από τις χώρες ΕΒΑ και πρόβλεψη για την άρση των περιορισμών που εμποδίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης για τις εισαγωγές από τις ΛΑΧ και άλλες χώρες προέλευσης του ΣΓΠ (Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων-επανεξέταση του κανονισμού 978/2012 της ΕΕ),
Ø    αναγνώριση της «ευαισθησίας» του τομέα στη μελλοντική ΚΓΠ και στις συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου,
Ø  παροχή κατάλληλης δέσμης ενισχύσεων για τη στήριξη του τομέα ρυζιού της ΕΕ,
Ø υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης του ρυζιού στην ΕΕ και την εφαρμογή πρωτοβουλιών προώθησης με χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ που αποσκοπεί στην αύξηση της κατανάλωσης ρυζιού που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
Ø  αναγνώριση της αμοιβαιότητας μέσω της θέσπισης αμοιβαίων κανόνων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών σχετικά με τα φυτοϋγειονομικά και εμπορικά θέματα, προκειμένου να προωθηθεί μια δίκαιη αγορά όσον αφορά τα κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα».


Β. Αποστόλου: Εδώ στα Καλάβρυτα παίρνει σάρκα και οστά ο σημαντικός ρόλος του συνεργατισμού στην αγροτική οικονομία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2017ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΤον Αγροτικό και Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων, επισκέφθηκε χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου στο πλαίσιο περιοδείας του στην Αχαΐα. Ο Υπουργός ξεναγήθηκε από τους υπεύθυνους της συνεταιριστικής οργάνωσης στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στις οποίες παράγεται η φημισμένη φέτα Καλαβρύτων, καθώς και άλλα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα της περιοχής.


Σε σύσκεψη που ακολούθησε με τους εκπροσώπους του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού και κτηνοτρόφους της περιοχής ο κ. Αποστόλου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις προσπάθειες που καταβάλει η Κυβέρνηση για την προστασία της ελληνικής φέτας στις διεθνείς αγορές και επισήμανε τη σημασία που έχει για τις μελλοντικές εξελίξεις η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Ιαπωνίας για την προστασία της ονομασίας προέλευσης της ελληνικής φέτας.

Ο Υπουργός σημείωσε πως μετά τη συμφωνία με την Ιαπωνία θα ακολουθήσουν αντίστοιχες συμφωνίες με άλλες χώρες και πρόσθεσε πως στόχος του ΥΠΑΑΤ και της Κυβέρνησης είναι η ανάδειξη των συγκριτικών αγροτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής, με στόχο τη διατροφική επάρκεια, την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας στις διεθνείς αγορές και την παραγωγική, κοινωνική και πληθυσμιακή επανατοποθέτηση της υπαίθρου.

Σε δήλωσή του ο κ. Αποστόλου ανέφερε:

“Επεδίωξα να έρθω στα Καλάβρυτα και να επισκεφθώ τις εγκαταστάσεις του τοπικού Συνεταιρισμού για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί πρόκειται για ένα από τα συνεταιριστικά διαμάντια της χώρας. Ένας απολύτως υγιής συνεταιρισμός, καινοτόμος και πρωτοπόρος, με καθαρά λογιστικά δεδομένα, χωρίς χρέη, με θεαματική κερδοφορία και κυρίως με πραγματική ανταποδοτικότητα στους συνεταιρισμένους κτηνοτρόφους. Την ώρα που οι τιμές του αιγοπρόβειου γάλακτος δέχονται ισχυρές πιέσεις από τις γαλακτοβιομηχανίες, με διάφορα προσχήματα, ο συνεταιρισμός των Καλαβρύτων κρατάει τις τιμές και δείχνει το δρόμο.

Πρόκειται για το πλέον απτό παράδειγμα του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ο συνεργατισμός στην προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγροτικής παραγωγής αλλά και στήριξης του αγροτικού εισοδήματος.

Ο δεύτερος λόγος της επίσκεψής μου σχετίζεται με τη στρατηγική επιλογή που έχουμε κάνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας. Ενός κλάδου που με πολιορκητικό κριό στις διεθνείς αγορές τη φέτα, διατηρεί πραγματικό συγκριτικό πλεονέκτημα και μπορεί να δημιουργήσει ακόμα καλύτερες προοπτικές. Ο αγώνας που κάνουμε για την προστασία του ονόματος της ελληνικής φέτας, αποδίδει ήδη καρπούς πράγμα που μας κάνει αισιόδοξους για το μέλλον”.

Επίσκεψη Βαγγέλη Αποστόλου στη μονάδα της οινοποιίας «Cavino» στο Αίγιο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2017             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, συνοδευόμενος από τους βουλευτές Αχαΐας Σ. Αναγνωστοπούλου και Α. Ριζούλη, καθώς και στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χθες την μονάδα οινοποιίας και αποσταγματοποιίας «Cavino» στο Αίγιο η οποία εδώ και δεκαετίες δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής ποιοτικών οίνων και αποσταγμάτων, παρουσιάζοντας σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο Υπουργός τόνισε ότι αποτελεί προτεραιότητα για το ΥΠΑΑΤ ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη στήριξη της ελληνικής αμπελουργίας και της οινοποιίας και διευκρίνισε πως εντός του έτους θα καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο κρασί, ένα προϊόν που αποτελεί, όπως είπε, την αιχμή του δόρατος των ελληνικών εξαγωγών. 


Επιπλέον, υπογράμμισε ότι το υπουργείο στηρίζει έμπρακτα τον αμπελοοινικό τομέα τόσο με το πρόγραμμα για την αναδιάρθρωση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, όσο και με τα ειδικά επιχειρησιακά προγράμματα και τα ειδικά προγράμματα προώθησης οίνου σε τρίτες χώρες που αποτελούν μοχλό ανάπτυξης για τον κλάδo.

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Β. Αποστόλου: Μοχλός ανάπτυξης για την Δυτική Ελλάδα το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΤο σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο  αγροτικός χώρος στην παραγωγική και οικονομική ανάκαμψη της  χώρας εξήρε σήμερα από την Αχαΐα  ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, μιλώντας στο Συνέδριο με θέμα «Αναπτυξιακές Προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα» που διοργανώνει η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».

Στην ομιλία του ο Υπουργός επισήμανε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα
κονδύλια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που έχουν εκχωρηθεί στις Περιφέρειες και αφορούν συνολικά στο 37,4% των πόρων του ΠΑΑ.

«Στη βάση των προτεραιοτήτων που δίνουμε στην ανάπτυξη και τη προστιθέμενη αξία του πρωτογενή τομέα, είναι σκόπιμο και οι Περιφέρειες να κατευθύνουν πόρους μέσα από τα τοπικά προγράμματα LEADER κυρίως σε ιδιωτικές επενδύσεις που μοχλεύουν κι άλλους πόρους και δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης, όπως είναι οι επενδύσεις της μεταποίησης» ανέφερε ο κ. Αποστόλου και συνέχισε: «Στόχος είναι να μην επαναλάβουμε τη τακτική  του παρελθόντος, όπου το άγχος της απορροφητικότητας οδηγούσε σε κατασπατάληση πόρων, χωρίς αποτελεσματικότητα».

Σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός, το πρόγραμμα της κυβέρνησης στον αγροτικό χώρο υπηρετεί 3 βασικές παραμέτρους:
  • τη διατροφική  επάρκεια της χώρας για τους μόνιμους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες
  • την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τροφίμων στις διεθνείς αγορές, μέσω της προστιθέμενης αξίας
  • την παραγωγική, κοινωνική και πληθυσμιακή επανατοποθέτηση της υπαίθρου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Υπουργού:


«Η αντοχή μιας εφημερίδας μέσα στο χρόνο καταδεικνύει την απλή αλήθεια, ότι ανταποκρίνεται στο σκοπό της, που είναι η ενημέρωση και η διάχυση της πληροφόρησης, με όσο το δυνατόν, πιο αντικειμενικό τρόπο.
Αυτή είναι η εφημερίδα Πελοπόννησος που μας δίνει τη δυνατότητα με την οργάνωση του παρόντος συνεδρίου να βοηθήσουμε  στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Δυτικής Ελλάδας.
Σας ευχαριστούμε, τόσο για το βήμα όσο και για την ένταξη του αγροτικού τομέα στις θεματικές επεξεργασίες του Συνεδρίου σας.

Αγαπητοί σύνεδροι,
η Κυβέρνησή μας σε δύσκολες δημοσιονομικά και παραγωγικά συνθήκες, έλαβε τη λαϊκή εντολή, να επιλύσει ταχύτατα, οικονομικά, διαρθρωτικά και κοινωνικά προβλήματα σε νεκρό χρόνο, υπό την πίεση μάλιστα μιας αναγκαστικής συμφωνίας, που απαιτούσε άμεσα δημοσιονομικά μέτρα με δυσμενείς επιπτώσεις.
Τα καταφέραμε; Η απάντηση είναι: Έχουμε δρόμο ακόμη.
Όλοι όμως παραδέχονται ότι άνοιξε ο δρόμος για την έξοδο της χώρας μας στις αγορές και το τέλος των μνημονίων.
Ταυτόχρονα, βέβαια κι εμείς στην Κυβέρνηση γνωρίζουμε ότι αυτό θα συμβεί, αν με όλες μας τις δυνάμεις υπηρετήσουμε την ανάπτυξη.
Είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να σταθεροποιήσει την πορεία της χώρας, προς μια περίοδο θετικών προοπτικών ,μετά την κρίση και τη βαθιά ύφεση που κατέστρεψε-εξαφάνισε περίπου το 25% του ΑΕΠ.

Σ΄ αυτή την προσπάθεια, ο αγροτικός χώρος θα πρωταγωνιστήσει. Η ελληνική γη κρατάει σταθερές οικονομικές αξίες και η παραγωγική της δραστηριότητα θα σηκώσει το μεγάλο βάρος της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας μας.
Είναι ενθαρρυντικό ότι αυτή τη νέα πραγματικότητα, τη συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ο επιχειρηματικός κόσμος και κυρίως οι ίδιοι οι παραγωγοί.

Το πρόγραμμά μας στον αγροτικό χώρο υπηρετεί 3 βασικές παραμέτρους:

-τη διατροφική μας επάρκεια, για μας τους μόνιμους αλλά και για τους επισκέπτες μας,
-την ανταγωνιστικότητα των τροφίμων μας στις διεθνείς αγορές, μέσω της προστιθέμενης αξίας και
- την παραγωγική, κοινωνική και πληθυσμιακή επανατοποθέτηση της υπαίθρου.

Ποιο εργαλείο έχουμε για να πετύχουμε  αυτές τις στοχεύσεις; Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που ανασυντάξαμε εκ βάθρων, , ύψους 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 5,6 δις ευρώ.
Σε αυτά πρέπει να προστεθούν άλλα 13 δις ευρώ που αποτελούν βέβαια ενισχύσεις στο εισόδημα  αλλά δεν παύουν όμως να αποτελούν πόρους που μπορούν να διευκολύνουν και να συμμετέχουν στην απορροφητικότητα του ΠΑΑ. Δηλαδή έχουμε στα χέρια μας περί τα 19 δις.
Εκχωρήσαμε στις Περιφέρειες της χώρας αρμοδιότητες διαχείρισης, για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, μέσω των οποίων καλούνται να υλοποιήσουν τις χωρικές στρατηγικές τους επιλογές σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα, οι οποίες θα συνεργούν και θα συμπληρώνουν τις εθνικές στρατηγικές επιλογές.
Συνολικά αφορούν στο 37,4% των πόρων του ΠΑΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα για έργα εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, για έργα δημόσιων υποδομών  ανάπτυξης  της γεωργίας, για την εγκατάσταση νέων γεωργών,
για την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων, για τη στήριξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και για έργα συνεργασίας – καινοτομίας εκχωρούνται στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 1,75 δις .
Έχουν ήδη προκηρυχθεί μέτρα ύψους 1,7 δις € και μαζί με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις 1,3 δις φτάνουμε στα 3 δις €, δηλαδή το 50% του προγράμματος έχει ήδη δεσμευτεί σε μόλις 18 μήνες από την έγκρισή του. 
Για όλα αυτά και ειδικότερα για τη Δυτική Ελλάδα  θα υπάρξει αναλυτική προσέγγιση στη θεματική συζήτηση, από το Γενικό Γραμματέα τον Χ. Κασίμη και στελέχη του Υπουργείου.
Πρέπει όμως να επισημάνω ότι στη βάση των προτεραιοτήτων που δίνουμε στην ανάπτυξη και τη προστιθέμενη αξία του πρωτογενούς τομέα, είναι σκόπιμο και οι Περιφέρειες να κατευθύνουν πόρους μέσα από τα τοπικά προγράμματα LEADER κυρίως σε ιδιωτικές επενδύσεις που μοχλεύουν κι άλλους πόρους και δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης, όπως είναι οι επενδύσεις της μεταποίησης.
Στόχος είναι να μην επαναλάβουμε τη τακτική του παρελθόντος, όπου το άγχος της απορροφητικότητας οδηγούσε σε κατασπατάληση πόρων, χωρίς αποτελεσματικότητα.
Βέβαια δεν πρέπει όλοι μας να ξεχνάμε ότι ανεξάρτητα με τα μέτρα του ΠΑΑ που έχουν εκχωρηθεί και υλοποιούνται από τις Περιφέρειες, το σύνολο των μέτρων του ΠΑΑ απευθύνεται στην ελληνική περιφέρεια και τις αγροτικές περιοχές της χώρας, με τελικούς ωφελούμενους τους έλληνες αγρότες.
Η Κυβέρνησή μας σκοπεύει σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις,, να οργανώσει με την παρουσία του Πρωθυπουργού σε όλες τις Περιφέρειες ανάλογα συνέδρια – το πρώτο έγινε ήδη στη Δυτική Μακεδονία, θα ακολουθήσει σύντομα το Δεύτερο στη Στερεά Ελλάδα.
Θεωρώ την συμμετοχή και συμβολή των παραγωγικών φορέων του χώρου αυτονόητη και πολύτιμη.
Εύχομαι το συνέδριό σας να καταλήξει σε χρήσιμα συμπεράσματα και να συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο στο κοπιώδες εγχείρημα της οικονομικής και κοινωνικής ανασύνταξης της Δυτικής Ελλάδας και κατ’ επέκταση όλης της χώρας».

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, στο Νομό Αχαΐας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΑθήνα, 13 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου την Παρασκευή, 14 Ιουλίου θα επισκεφτεί το νομό Αχαΐας, όπου το πρωί θα παραστεί και θα μιλήσει στο Συνέδριο με θέμα «Αναπτυξιακές Προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα» που διοργανώνει η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».

Στην εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και άλλων Υπουργείων και φορέων, θα αποτυπωθεί η υπάρχουσα οικονομικοκοινωνική κατάσταση της Δυτικής Ελλάδας και η παρουσίαση του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού σε έξι στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης οι οποίοι αφορούν τις εμπορευματικές μεταφορές, την αγροτική ανάπτυξη, τους οδικούς άξονες, τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία – καινοτομία.

Ακολούθως, το μεσημέρι ο Υπουργός θα επισκεφτεί μεγάλη οινοποιητική μονάδα της περιοχής και έπειτα θα συναντηθεί με συνεταιριστικούς φορείς του αγροτικού χώρου.


Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

«Μεγάλη επιτυχία η συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας για την ΠΟΠ της φέτας»


Καλά νέα και μεγάλη επιτυχία χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός τη συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Ιαπωνίας για την προστασία της ονομασίας προέλευσης της ελληνικής φέτας στη χώρα αυτή της Άπω Ανατολής. Η κατοχύρωση αυτή, όπως τόνισαν οι υπουργοί Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, ανοίγει τον δρόμο προκειμένου να υπάρξουν συμφωνίες προστασίας της ελληνικής φέτας και με άλλες χώρες.
Για μεγάλη επιτυχία έκανε λόγο ο πρωθυπουργός υποδεχόμενος τους υπουργούς Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, χαρακτηρίζοντας καλή είδηση και δίκαιη εξέλιξη την προστασία ονομασίας προέλευσης της ελληνικής φέτας στην Ιαπωνική αγορά. ‘Οποιος διαπραγματεύεται με σχέδιο, πετυχαίνει τους στόχους του», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου ο κ. Παπαδημητρίου τόνισε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην ευχάριστη στιγμή να ανακοινώσει την προστασία της φέτας. «Μετά τη συμφωνία ΕΕ- Ιαπωνίας και αφού είχε προηγηθεί το πρόβλημα με τον Καναδά, καταφέραμε να κερδίσουμε τη χρήση του αποκλειστικού όρου ΠΟΠ για την ελληνική φέτα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομίας προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση κατόρθωσε κάτι που ήταν πολύ δύσκολο στις προηγούμενες συμφωνίες.

Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρθηκε στην κατάχρηση του όρου φέτα όπως προέκυπτε από τις συμφωνίες με τη Νότια Αφρική και τον Καναδά, καθώς η ονομασία φέτα μεταφερόταν σε λευκά τυριά ή τυριά τύπου φέτας. Ο κ. Αποστόλου στις δηλώσεις του εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, τόνισε πως η ελληνική κυβέρνηση είχε ήδη προβάλει τις αντιρρήσεις της στο Συμβούλιο των ευρωπαίων υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης τον Μάρτιο του 2015 και πρόσθεσε: Μπροστά στην επιμονή μας η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε πως εντός της μεταβατικής περιόδου θα προστατευόταν η φέτα. Σήμερα κάναμε ένα επόμενο βήμα και καταφέραμε με την υπογραφή συμφωνίας με την Ιαπωνία να έχουμε την πλήρη προστασία της ελληνικής φέτας»
Ο κ. Αποστόλου είπε επίσης πως η κυβέρνηση ξεκινά μέσω των περιφερειακών συμβουλίων, αρχής γενομένης από την Κοζάνη, την Τετάρτη, να αναδεικνύει τα συγκριτικά αγροτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής.Πρόσθεσε πως μέσα στην επόμενη πενταετία θα διατεθούν περίπου 20 δισεκατομμύρια με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε πως μετά τη συμφωνία με την Ιαπωνία θα ακολουθήσουν αντίστοιχες συμφωνίες με άλλες χώρες για την κατοχύρωση της ονομασίας προέλευσης της ελληνικής φέτας. Κλείνοντας ο κ Αποστόλου είπε «μακάρι να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση που θα έχουμε από την Ιαπωνία».
Πηγή: ΕΡΤ1, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Απλοποιείται περαιτέρω η διαδικασία για τα προϊόντα οικοτεχνίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υπογράφηκε από τον Υπουργό κ. Αποστόλου τροποποίηση της απόφασης 4912/120862/17.11.2015 (2468 ΦΕΚ Τ.Β) που αφορά την οικοτεχνία.
Με την νέα απόφαση απλοποιείται η διαδικασία αίτησης των αγροτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ). Για διευκόλυνση των αιτούντων αγροτών, το ΚΗΜΟ και το Μητρώο καταχώρισης Γαλακτοκομικών προϊόντων ιδιοπαραγωγής που διαχειρίζονται από τις ΔΑΟΚ (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών), ενοποιούνται σε ένα μητρώο και στο οποίο καταγράφονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα ιδιοπαραγωγής των αγροτών καθώς και τα προϊόντα φυτικής προέλευσης οικοτεχνίας.