Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών: Να δούμε με κοινωνικούς όρους το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
                                                                Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με την παρέμβασή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου, κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών για την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με «το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» που παρουσιάστηκε στις 29 Νοεμβρίου, σημείωσε τα εξής:

«Η Ελλάδα, αλλά και άλλα κράτη-μέλη, δεν υποστήριξε τις μεγάλες αλλαγές για την ΚΑΠ μετά το 2020. Ωστόσο, η Ανακοίνωση προχωρά σε μεγάλες τομές, που ξεκινούν από το ίδιο το μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας της. Δίνεται  μια σαφής εικόνα των κατευθύνσεων της Επιτροπής, οι οποίες, ωστόσο, πρέπει να συνεκτιμηθούν  με τις κατευθύνσεις για το μέλλον των οικονομικών της Ε. Ένωσης, μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πράγματι, η Ανακοίνωση καλύπτει βασικά ζητήματα και προκλήσεις για την περίοδο μετά το 2020, αλλά το βασικότερο για μας είναι ότι είμαστε βαθύτατα προβληματισμένοι και ανήσυχοι για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2020.
Για μας, η μεγάλη πρόκληση δεν είναι μόνο τα στρατηγικά ζητήματα για το μέλλον της ΚΑΠ αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή προσεγγίζει την αντιμετώπισή τους.
Η Επιτροπή προτείνει ένα νέο μοντέλο λειτουργίας της ΚΑΠ, με μεγαλύτερη ευθύνη και λογοδοσία των κρατών-μελών, μια πολιτική σχεδιασμένη στη βάση μετρήσιμων στόχων και αποτελεσμάτων. Τα κράτη μέλη θα διαμορφώνουν ένα στρατηγικό σχέδιο, που θα περιλαμβάνει τόσο τον πρώτο όσο και τον δεύτερο πυλώνα. Σωστά μέχρι εδώ. Το ερώτημα όμως που μπαίνει είναι γιατί το σχέδιο αυτό να εγκρίνεται προηγουμένως από την Επιτροπή. Η εμπειρία που αποκτήθηκε μέχρι σήμερα από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης,  δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε τις ανησυχίες μας (πχ. μεγάλες καθυστερήσεις έγκρισης, πλήθος παρατηρήσεων, εκθέσεις, πληθώρα δεικτών κλπ).
Σωστές οι διαπιστώσεις της Επιτροπής για την προσέλκυση νέων αγροτών, για τη σύνδεση της έρευνας με το χωράφι, την καινοτομία, τη συνεκτική προσέγγιση της διαχείρισης κρίσεων, όπως επίσης, ότι η ΚΑΠ πρέπει να διασφαλίζει τρόφιμα με ευρύτερα οφέλη για την κοινωνία, όπως η βιολογική γεωργία και τα προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις. Ωστόσο, για τις γεωγραφικές ενδείξεις, αυτό θα μείνει κενό γράμμα, εάν δεν επιτύχουμε πλήρως την αμοιβαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων εντός και εκτός Ε. Ένωσης
Ο προϋπολογισμός της Ε. Ένωσης είναι το μέσον για να επιτύχουμε τις πολιτικές και τους στόχους μας. Είμαστε μάρτυρες των πιέσεων που ασκούνται στον κοινοτικό προϋπολογισμό από τις νέες προκλήσεις, όπως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, το μεταναστευτικό. Συνακόλουθα, πιέζονται και τα  περιθώρια του προϋπολογισμού για την ΚΑΠ.
Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι γεωργοί μας και  η ΚΑΠ καλούνται να επωμιστούν ολοένα και μεγαλύτερες φιλοδοξίες και επιπρόσθετες υποχρεώσεις. Παράλληλα, γίνεται λόγος και για κάποιο βαθμό συγχρηματοδότησης της ΚΑΠ. Μια τέτοια κατεύθυνση, σε  συνδυασμό με τον διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης των κ-μ και την παρατεταμένη οικονομική κρίση ορισμένων άλλων, επιβεβαιώνουν το φόβο μας για επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ και τη δημιουργία μεγάλων ανισοτήτων  μεταξύ των κ-μ.
Κατά την εκτίμησή μας, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΚΑΠ είναι ο τρόπος που προσεγγίζουμε το μέλλον. Δεν αρκούν μόνο διαφορετικοί σχεδιασμοί, συγκεκριμένοι στόχοι και μετρήσιμα αποτελέσματα. Πρέπει να  διασφαλίσουμε επαρκείς πόρους για την ΚΑΠ αλλά και ισορροπία μεταξύ των πόρων και των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν η ΚΑΠ και οι γεωργοί μας.
Απαιτείται να προσεγγίσουμε το μέλλον με όρους όχι μόνο οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης που αφορά το ίδιο το μέλλον της ΕΕ.»  


Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

7ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, στην Κέρκυρα: «Το λόγο έχουν τα Ιόνια νησιά»ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου

" Στην αγροτική εικόνα της Περιφέρειας από πλευράς της φυτικής παραγωγής ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καλλιέργειες αμπελιών και ελαιοκομίας. Στην αμπελουργία καλλιεργούνται 27.444 στρ. και λειτουργούν συνολικά 36 οινοποιητικές επιχειρήσεις. Στην ελαιοκομία έχουμε 430.000 στρ. με παραγωγή κυρίως ελαιόλαδου περί τους 10.000 τόνους. Στην Π.Ε. Ζακύνθου και Κεφαλονιάς καλλιεργούνται και 15.300 στρ. κορινθιακής σταφίδας, που από το 2017 έχει ενταχθεί στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Μάλιστα η ΕΑΣ Ζακύνθου συμμετέχει και σε πρόγραμμα προώθησης των προϊόντων της, Γ.Ε. εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και Ο.Π. μαύρη σταφίδα. Για τις δραστηριότητες αυτές προβλέπονται μια σειρά δράσεων και μέτρων σε εθνικό επίπεδο που μπορούν να επωφεληθούν και οι ντόπιοι αγρότες.

Στη ζωική παραγωγή έχουμε αξιόλογη αιγοπροβατοτροφία, με τη φέτα να είναι το κύριο προϊόν της και εκτροφή βοοειδών ελευθέρας βοσκής. Για τον τομέα έχουμε κάνει και μια στρατηγική επιλογή: Να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα ώστε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα της χώρας. 

Οφείλω λοιπόν να πω τι κάναμε: Τα προβλήματα κατ΄ αρχήν που έχουν καταγραφεί σε όλη την επικράτεια αφορούν κατά κύριο λόγο την αδειοδότηση των σχετικών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Έχει δοθεί παράταση για την έκδοση σχετικής άδειας μέχρι το τέλος του έτους 2018 και για την αδειοδότηση μονάδων εντός ή πλησίον οικισμών ετοιμάζεται σχετική παράταση. Παράλληλα ομάδα εργασίας ήδη επεξεργάζεται το πλαίσιο με στόχο την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων των κτηνοτροφικών μονάδων.

Βρήκαμε το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των βοσκοτόπων να μας φορτώνει 320 εκατ. πρόστιμα το χρόνο. Το πρώτο βήμα για την επίλυση αυτού του προβλήματος ήταν ο νόμος για τις βοσκήσιμες γαίες, με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν 2 βασικά ζητήματα: η επιλεξιμότητα για τις ενισχύσεις της κτηνοτροφίας ύψους 550 εκατ. ευρώ. Με την αλλαγή του ορισμού του βοσκότοπου πετύχαμε σε επίπεδο Ε.Ε. επιπλέον 8 εκατ. στρ. επιλέξιμων εκτάσεων και η διαχείριση 60 εκατ. στρεμμάτων δασικών εκτάσεων που σήμερα βόσκονται.

Με μια κουβέντα, με το νόμο αυτό, δεν λύσαμε απλώς το θέμα της απρόσκοπτης καταβολής των επιδοτήσεων στους κτηνοτρόφους, αλλά δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για την αειφορική διαχείριση και αύξηση της «βοσκοϊκανότητας» των γαιών αυτών. Τα δικαιώματα χρήσης βοσκής σε κτηνοτρόφους-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις θα στηρίζονται πλέον σε εγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια βοσκής τα οποία συντάσσονται ήδη.

Επιτρέψτε μου να σταθώ και στις ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ της κτηνοτροφίας γιατί θεμελιώνουν τη διαφορετικότητά μας στις επιλογές μας για στήριξη του χώρου. Προχωρήσαμε σε κομβικές αλλαγές, στοχεύοντας στην καλύτερη απορροφητικότητα παράλληλα με την υπηρέτηση των στρατηγικών μας επιλογών. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στα βοοειδή αυξήσαμε την ενίσχυση στα 148 ευρώ /ζώο, δηλαδή κατά 50% και στην αιγοπροβατοτροφία αυξήθηκε η τιμή αναφοράς στα 11€ ανά ζώο για το 2017 από 7 € και 5 € ανά ζώο αντίστοιχα σε ορεινά και πεδινά, ενώ ενισχύσαμε τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, δηλαδή τις ζωοτροφές, από τα 7 εκατ. στα 33 εκατ. ευρώ. Έτσι, αυξήσαμε τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στη ζωική παραγωγή στα 124 εκατομμύρια ευρώ από 63 εκατ. που ήταν. 

Για τις συμφωνίες με τρίτες χώρες και τη στήριξη της προώθησης των αγροτικών μας προϊόντων στις διεθνείς αγορές δίνουμε μάχες. Έχουμε αποτελέσματα, βελτιώνοντας τις συμφωνίες που είχαν υπογραφεί από προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως αυτές του Καναδά και της Ν. Αφρικής, ενώ συνεχίζουμε μια πολύ έντονη προσπάθεια για να είναι ακόμη καλύτερες οι καινούριες συμφωνίες της Ε.Ε. με άλλες χώρες. Και καταφέραμε με πρώτη αυτή με την Ιαπωνία εκείνο που κάποιοι θεωρούσαν ακατόρθωτο: Την πλήρη προστασία των ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων μας από τη πρώτη στιγμή. Δίνουμε αυτή την ώρα μάχες για τη συμφωνία με Σιγκαπούρη, Κίνα και ΗΠΑ. Για δε την προώθηση έχουμε προγράμματα ύψους 160 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Βάλαμε ξεκάθαρους κανόνες και διαφάνεια στην αγορά του γάλακτος και του κρέατος. Καταφέραμε μετά από μεγάλη επιμονή στις Βρυξέλες να θεσμοθετήσουμε την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας άμελξης του γάλακτος σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα και της χώρας προέλευσης του κρέατος στους χώρους πώλησής του. Όπως επίσης νομοθετήσαμε την υποχρεωτική πληρωμή μέχρι 60 ημέρες και μάλιστα με αυστηρά διοικητικά πρόστιμα στο μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτικών προϊόντων, ώστε να πάψει ο έλληνας αγρότης να είναι ο βασικός πιστωτής του χονδρεμπορίου και των πολυκαταστημάτων. 

Έρχομαι στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

Εκχωρήσαμε στις Περιφέρειες της χώρας αρμοδιότητες διαχείρισης πόρων, με στόχο την αποκέντρωση και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Συνολικά αφορούν στο 37, 4 % των πόρων του ΠΑΑ 2014-2020.
Στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων εκχωρούνται 22 εκατ. €. Και με τη προσθήκη 17 εκατ. ευρώ, που θα κατανεμηθούν στα πλαίσια του προγράμματος Leader φτάνουμε συνολικά στα 39 εκατ. ευρώ.
Στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων έχουν κατανεμηθεί για την ένταξη νέων αγροτών 6,5 εκ. ευρώ. Υποβλήθηκαν 87 αιτήσεις στήριξης όπου μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης προέκυψαν 74 είναι δικαιούχοι, 4 εν δυνάμει δικαιούχοι και 7 απορριπτόμενοι.
Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών για τους εν δυνάμει θα ακολουθήσει και η πληρωμή τους. Αναμένεται να ξεκινήσει νέα πρόσκληση, έχει ήδη προδημοσιευτεί, με στόχο να απορροφηθούν όλες οι πιστώσεις που είχαν κατανεμηθεί στην Περιφέρεια.
Για τα σχέδια βελτίωσης έχει υπογραφεί η σχετική απόφαση και επίκειται η πρόσκληση του μέτρου. Για την Περιφέρειά σας έχουν προβλεφθεί περίπου 9,4 εκ. ευρώ.

Ειδικά για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης μέσω του Leader, ενώ είχαν κατανεμηθεί, 7 εκ. € που αφορούσαν τη Κέρκυρα, με νέα προκήρυξη προσθέσαμε άλλα 10 εκατ. € για τα υπόλοιπα νησιά που δεν είχαν ενταχθεί αρχικά, φτάνοντας, όπως προανέφερα στα 17 εκατ. ευρώ.Για τα μικρά δημόσια έργα έχουν μεταφερθεί στο νέο Π.Α.Α. 2014 -2020 ως ανειλημμένες υποχρεώσεις από το προηγούμενο ΠΑΑ συνολικά 6 έργα με προϋπολογισμό μεταφοράς 2,37 εκ € εκ των οποίων μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί τα 1,74 εκ €. 

Οι πληρωμές των έργων συνεχίζονται χωρίς προβλήματα. 

Για τη διατήρηση των απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων έχουν ενταχθεί στον κατάλογο της Ε.Ε. το πρόβατο φυλής Ζακύνθου, το πρόβατο φυλής Λευκίμης και οι ίπποι φυλής Σκύρου στο νησί της Κέρκυρας. Τη σχετική ΥΑ επεξεργάζεται η αρμόδια Υπηρεσία. Στη νέα προγραμματική περίοδο προβλέπεται ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την μεταποίηση εμπορία και ανάπτυξη τελικού προϊόντος χαρακτηριζόμενο ως γεωργικό (κρέας, γάλα, αυγά, κλπ), αλλά και ως μη γεωργικό (π.χ. επεξεργασία καπνού, ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης κλωστικές ίνες κλπ).

Στα εγγειοβελτιωτικά, σε ότι αφορά το ΠΑΑ 2007-2013, δεν υλοποιήθηκε κανένα έργο και δεν εκπονήθηκε καμιά μελέτη όπως και σε ότι αφορά τη νέα Προγραμματική Περίοδο ΠΑΑ 2014-2020 δεν έχει αποσταλεί καμία πρόταση.
Με βάση μελέτες και προμελέτες έχουν προκύψει δυνατότητες κατασκευής λιμνοδεξαμενών στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλλονιά, στην Ιθάκη και στη Λευκάδα.

Κι έρχομαι στην αλιεία. 

Υπάρχει αξιόλογη υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς-Ιθάκης (30 πλωτές μονάδες με ετήσια παραγωγή περίπου 11.500 τόνους κυρίως τσιπούρας και λαυρακιού) και ένας (1) Ιχθυογεννητικός Σταθμός με παραγωγή περίπου τέσσερα (4) εκατομμύρια ιχθύδια.
Το σύνολο των σκαφών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι 1.374, εκ € των οποίων τη μεγάλη πλειοψηφία αποτελούν σκάφη της παράκτιας αλιείας.
Στο Υπουργείο έχουμε ξεκινήσει μια τιτάνια προσπάθεια να αρθούν οι αγκυλώσεις και τα κακώς κείμενα. Το βασικότερο εργαλείο μας σε αυτή τη διαδρομή είναι οι κοινοτικοί πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, ύψους 389 εκατ. ευρώ, που με την εθνική συνεισφορά θα ξεπεράσουν τα 523 εκατ. ενώ αν συνυπολογίσουμε την ιδία συμμετοχή τότε ξεπερνάμε τα 720 εκ. ευρώ. 
Από τα πλέον σημαντικά όμως έργα για την αλιεία, για τα οποία έχει εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότησή του, είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων. Ένα πρόγραμμα που δεν υλοποιούνταν πλήρως για αρκετά χρόνια και αρκετές χρονιές καθόλου, παρότι αποτελεί το βασικό εργαλείο κάθε χώρας για να μπορέσει να εφαρμόσει αλιευτική πολιτική. Αυτό θα μας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα βιώσιμα και αειφόρα, τα ιχθυοαποθέματα στη χώρα μας, να διατηρήσουμε βιώσιμο το επάγγελμα των αλιέων, με προτεραιότητα αυτού των παράκτιων αλιέων, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της μικρής παράκτιας αλιείας.

Στο Υπουργείο ετοιμάζουμε σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών, με τα οποία ευελπιστούμε να βελτιώσουμε αισθητά την κατάσταση που διέπει τον κλάδο. Ήδη βρίσκεται σε επεξεργασία νέος νόμος για τις κυρώσεις στην αλιεία, ο οποίος θα αποτρέπει την παράνομη και λαθραία αλιεία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ιχνηλασιμότητα των αλιευτικών προϊόντων. 

Αναθεωρείται επίσης το απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο και εφαρμόζεται από Βασιλικό Διάταγμα του 1966! Η καινοτομία και το αναπτυξιακό κριτήριο που θα φέρει το εν λόγω νομοθέτημα, είναι τόσο το ξεκαθάρισμα του κλάδου, σε αυτούς που πραγματικά αποζούν από την αλιεία και δραστηριοποιούνται σε αυτή, όσο και στην έκδοση για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, νέων αδειών αλιείας, που θα εξαρτώνται πλέον από το απόθεμα αλιευτικής ικανότητας που διαθέτει η χώρα μας. Δεν αρκεί για να γίνει επαγγελματίας αλιέας κάποιος, το να αγοράσει υπάρχουσα επαγγελματική άδεια αλιείας. Θα πρέπει να υπάρχει η στοιχειώδης κατάρτισή του, ώστε να κατανοεί ότι αν δεν αλιεύει βιώσιμα στο παρόν, δεν θα έχει τη δυνατότητα να αλιεύει στο μέλλον. 

Μια ακόμη νομοθετική πρωτοβουλία που επεξεργαζόμαστε αφορά στην επαναφορά των ερασιτεχνικών αδειών αλιείας και στη δημιουργία μητρώου ερασιτεχνών, καθώς σήμερα κανείς δεν γνωρίζει πόσοι είναι οι ερασιτέχνες αλιείς και ποιος ο αντίκτυπός τους στα ιχθυοαποθέματα. 

Θέλω να καταστήσω σαφές προς όλους ότι όλες αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν ερήμην των αλιέων. Η γνώμη των αλιέων για θέματα που τους αφορούν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για εμάς γι’ αυτό καταθέτουμε αυτές τις ημέρες στη Βουλή το θεσμικό πλαίσιο για την συνδικαλιστική οργάνωση του πρωτογενή τομέα, μετά και από την δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να οργανωθεί ο κλάδος, ώστε να μπορέσει να εκπροσωπηθεί και σε θεσμικά όργανα όπως το Συμβούλιο Αλιείας, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2017-2020 κα. Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι στο μέλλον, η εκπροσώπηση του κλάδου να είναι ενιαία και όχι κατακερματισμένη. "

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Β. Αποστόλου: Περίπου 700 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της υπαίθρου (*)(*) Πηγή: Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Για τις κινήσεις του υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη αναπτυξιακή ώθηση στον αγροτικό τομέα, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αρμόδιος υπουργός, Βαγγέλης Αποστόλου.
Τόνισε ότι «η συνεταιριστική και εν γένει η συλλογική οργάνωση των αγροτών είναι ο μόνος δρόμος για να ενισχυθεί η παραγωγική βάση» και μίλησε για την αναπτυξιακή προσπάθεια που γίνεται και τη χρηματοδότησή της.
Παράλληλα, ο κ. Αποστόλου στάθηκε στη σημασία του προγράμματος LEADER και στο πόσο σημαντικό είναι να συγκρατηθεί, μέσω των 380 εκατομμυρίων ευρώ του προγράμματος, ο τοπικός πληθυσμός στην ελληνική ύπαιθρο.
Ακολουθεί η συνέντευξη του κ. Αποστόλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον Θ. Παπακώστα.
Ποιες είναι οι δράσεις του ΥΠΑΑΤ αυτή την περίοδο που αφορούν επενδύσεις στον αγροτικό χώρο;
Την περίοδο αυτή υπογράψαμε τις υπουργικές αποφάσεις μέσω των οποίων δημιουργείται το πλαίσιο για μια μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση στον αγροτικό τομέα και γενικότερα στην ελληνική ύπαιθρο.
Ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε τους αναγκαίους πόρους που θα υποστηρίξουν την αναπτυξιακή αυτή προσπάθεια. Είναι μια στρατηγική επιλογή που υπηρετούμε με συνέπεια για να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες δυνατότητες που έχει ο αγροτικός χώρος.
Συγκεκριμένα, υπογράψαμε την Υπουργική Απόφαση για χρηματοδότηση με 315 εκατ. ευρώ των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης που θα υποβάλλουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι προκειμένου να κάνουν τις εκμεταλλεύσεις τους πιο σύγχρονες, πιο ανταγωνιστικές, πιο κερδοφόρες».
Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο "δρόμος" που πρέπει να ακολουθήσουν οι αγρότες;
Επειδή η συνεταιριστική και εν γένει η συλλογική οργάνωση των αγροτών είναι ο μόνος δρόμος για να ενισχυθεί η παραγωγική βάση, δίνουμε κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση. Προχωράμε στην ενίσχυση των Ομάδων Παραγωγών και των Οργανώσεων Παραγωγών με ένα πρόγραμμα 25 εκατ. ευρώ που θα υποστηρίζει τη λειτουργία και τη δραστηριότητά τους.
Υπογράψαμε επίσης την Υπουργική Απόφαση για να ξεκινήσουν οι προκηρύξεις του LEADER σε όλη την ελληνική ύπαιθρο και ειδικά στις περιοχές που υπάρχει ανάγκη να συγκρατήσουμε τον τοπικό πληθυσμό. Θα δοθούν συνολικά 380 εκατ. ευρώ, για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που θα αξιοποιήσουν την τοπική παραγωγή, τους τοπικούς πόρους και τις ίδιες τις περιοχές αυτές».
Πόσα χρήματα θα εισρεύσουν στην ελληνική ύπαιθρο που αφορούν αναπτυξιακά προγράμματα;
Με λίγα λόγια, από την αρχή του 2018, περίπου 700 εκατ. ευρώ θα είναι στη διάθεση των αγροτών, των Ομάδων Παραγωγών, των ίδιων των τοπικών κοινωνιών, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν μια μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια με τρείς άξονες: εκσυγχρονισμός και καινοτομία, συλλογική οργάνωση, συνολική στήριξη της υπαίθρου.

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Ξεκινά η προκήρυξη δράσεων για το πρόγραμμα «LEADER» - Κονδύλια ύψους 350 εκατ. ευρώ για αναπτυξιακές δράσεις στις αγροτικές περιοχές.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                             Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, οι δύο υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στις λεπτομέρειες της εφαρμογής του Μέτρου 19 για το «LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)  2014-2020.
Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΑ διαθέτει 350 εκ. για το Πρόγραμμα CLLD/LEADER, τα οποία είναι στην διάθεση του επενδυτικού κοινού και των οργανισμών ΟΤΑ καθώς και άλλων φορέων.

Με την υπογραφή των εν λόγω αποφάσεων δίνεται η δυνατότητα στις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) των Αναπτυξιακών Εταιρειών που έχουν επιλεγεί μετά από τη σχετική πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ να προκηρύξουν τις δράσεις του εγκεκριμένου τους Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος.  Σε όλη την Ελλάδα έχουν εγκριθεί συνολικά 50 Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΠΑΑ.

Το Μέτρο αφορά δικαιούχους τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα αλλά και άλλους φορείς, οι οποίοι δύναται να υλοποιούν έργα σύμφωνα με το σκοπό λειτουργίας τους. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε έργα με προϋπολογισμό μέχρι 600 χιλ. €, με εξαίρεση έργα ύδρευσης και αποχέτευσης των οποίων ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως  2 εκατ. €.

Επισημαίνεται ότι βασικός στόχος του προγράμματος είναι επενδύσεις που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στις περιοχές παρέμβασης και θέσεις εργασίας με βασικούς πυλώνες την καινοτομία, τη δημιουργία cluster επαγγελματιών, τη διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με το τοπικό τουριστικό προϊόν, τη μεταποίηση των παραγόμενων προϊόντων, την οικοτεχνία, την εφαρμογή διατοπικών και διακρατικών σχεδίων συνεργασίας, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών δρώμενων κάθε περιοχής, την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και εν τέλει τη δημιουργία νέων τοπικών αγορών. Παράλληλα οι παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών.


Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Βαγγέλης Αποστόλου: Κανένα κρούσμα του βακτηρίου Xylella fastidiosa στην Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την αναγκαιότητα της από κοινού προσπάθειας και της συντονισμένης δράσης των κρατών μελών της ΕΕ με σκοπό τη διασφάλιση της φυτοϋγείας στον Ενωσιακό Χώρο επεσήμανε σήμερα ο  Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, κατά την τοποθέτησή του, στη συνάντηση υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι για την αντιμετώπιση του βακτηρίου Xylella fastidiosa.

Κατά τις εργασίες της συνάντησης, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η χώρα μας έχει ήδη εκπονήσει και εφαρμόζει από το 2014 ειδικό σχέδιο επισκοπήσεων που  βρίσκεται σε διαρκή αναθεώρηση προσαρμοζόμενο τόσο με  τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων, όσο και τις συστάσεις της ΕΕ και των αρμόδιων οργανισμών. Παράλληλα ο κ. Αποστόλου  ευχαρίστησε τις γειτονικές μας χώρες, όπως την Ιταλία, για την αυστηρή περιφρούρηση των πυλών εξόδου προς τη χώρα μας, στην οποία, όπως είπε, μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί κανένα κρούσμα  του βακτηρίου Xylella fastidiosa.

Επισημαίνεται ότι η συνάντηση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Γάλλου Υπουργού Γεωργίας, σε συνεργασία με τον Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας και με τη συμμετοχή των Υπουργών Γεωργίας της Ελλάδας, της Κύπρου, της Κροατίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Μάλτας και της Πορτογαλίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης:

«Σας ευχαριστούμε για την οργάνωση της συνάντησης.
Αποτελεί κοινή αντίληψη  ότι για την αντιμετώπιση  της Xylella fastidiosa  απαιτείται  μια τεράστια προσπάθεια που μεταφράζεται σε διάθεση ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων και σε  συντονισμένη και διαρκή δράση από την Ε.Ε. και τα Κράτη - Μέλη.

Το φυτοϋγειονομικό νομικό πλαίσιο της Ε.Ε., σε ότι αφορά την Xylella fastidiosa, ορίζει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια εκτάκτου ανάγκης των Κρατών-Μελών,  ώστε να παρεμποδίζεται η είσοδος και εξάπλωση του επιβλαβούς οργανισμού στον Ενωσιακό Χώρο.

Τα στοιχεία αυτά είναι:

1. Αποτελεσματικές επισκοπήσεις από τα Κράτη Μέλη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε και την ισχύουσα κάθε φορά επιστημονική γνώση.  Η Χώρα μας  έχει ήδη εκπονήσει και εφαρμόζει από το 2014 ειδικό σχέδιο επισκοπήσεων που  βρίσκεται σε διαρκή αναθεώρηση προσαρμοζόμενο τόσο με  τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων, όσο  και τις συστάσεις της Ε.Ε. της EFSA και του EPPO.
2. Αποτελεσματική εφαρμογή της  νομοθεσίας για τους ελέγχους στα σημεία εισόδου της Ένωσης καθώς και για την έγκαιρη ανίχνευση της Xylella fastidiosa., που αν συνδεθεί και με μια επιτυχημένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού και των ενδιαφερόμενων παραγωγών και επιχειρηματιών μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλάσια  και
3. Κινητοποίηση οικονομικών πόρων από την Επιτροπή της Ε.Ε. και τα Κράτη Μέλη με τρόπους άμεσους και μη γραφειοκρατικούς, ώστε να ενισχυθούν και να προωθηθούν δράσεις επισκοπήσεων, λήψης επειγόντων μέτρων εξάλειψης, αλλά και  δημιουργίας υποδομών για τους Εθνικούς Οργανισμούς Φυτοπροστασίας και τα Εθνικά Εργαστήρια.

Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι η σημερινή μας συνάντηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για επικοινωνία των προσπαθειών μας, με σκοπό την διασφάλιση της φυτοϋγείας στον Ενωσιακό Χώρο και ταυτόχρονα να ευχαριστήσω τις γειτονικές μας χώρες, όπως την Ιταλία, για την αυστηρή περιφρούρηση των πυλών εξόδου προς τη χώρα μας, που μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί κανένα κρούσμα».  


Κονδύλια 25 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 “Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.
Το Μέτρο, ύψους 25 εκ. ευρώ, απευθύνεται σε νέες Ομάδες παραγωγών και Οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 και  ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).  Στοχεύει στην οργάνωση των παραγωγών σε Ομάδες ή Οργανώσεις στον τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους.

Στο πλαίσιο του Μέτρου υποστηρίζεται η σύσταση Ομάδων παραγωγών και Οργανώσεων παραγωγών παρέχοντάς τους ενίσχυση για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) το οποίο αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της Ομάδας παραγωγών ή Οργάνωσης παραγωγών.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρει τα εξής: 
«Η συσπείρωση των αγροτών, η συλλογική οργάνωση, η κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα, αποτελούν μονόδρομο για να μπορέσουν να σταθούν στις σημερινές συνθήκες που γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικές. Το να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση οι αγρότες είναι βεβαίως δική τους εθελοντική επιλογή. Εμείς όμως ως αρμόδιο υπουργείο, αναγνωρίζοντας ως στρατηγική ανάγκη τη διεύρυνση της συνεταιριστικής οργάνωσης του αγροτικού τομέα, δημιουργούμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Με το συγκεκριμένο μέτρο δίνουμε ένα ισχυρό κίνητρο, αφού οι Ομάδες και οι Οργανώσεις Παραγωγών θα χρηματοδοτούνται για τα 5 πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους με ποσά που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 100 χιλιάδες ευρώ ετησίως. Καλούμε τους αγρότες να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι προς το συμφέρον τους».

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Συνάντηση Αποστόλου με τους Δημάρχους της Βόρειας Εύβοιας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017


                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη συνάντηση που είχαν σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου και οι Δήμαρχοι Ιστιαίας – Αιδηψού Λίνα Ευσταθίου και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Χρήστος Καλυβιώτης, συζήτησαν και συμφώνησαν για την ίδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων στη Βόρεια Εύβοια. 
Τα ιδιαίτερα θέματα που τους απασχόλησαν ήταν ο χώρος εγκατάστασης της μονάδας, ο φορέας της επένδυσης και η βιωσιμότητα του συγκεκριμένου επιχειρηματικού πλάνου. 
Επισημαίνεται ότι στη συνάντηση συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες που ανέλαβαν να τεκμηριώσουν την αναγκαιότητα λειτουργίας της μονάδας.Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Επίσκεψη Αποστόλου στις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής –Συναντήσεις με αλιείς και αγρότες.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τις πληγείσες από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, προκειμένου να αξιολογήσει και επί τόπου την κατάσταση όσον αφορά τις ζημιές στον πρωτογενή τομέα.

Ο κ. Αποστόλου συναντήθηκε με εκπροσώπους των αλιέων στη Νέα Πέραμο και ενημερώθηκε για τις καταστροφές αλιευτικών σκαφών που προκάλεσε η πρωτοφανής θεομηνία. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι θεωρεί λογικό το αίτημα των αλιέων να λάβουν την ενίσχυση που θα λάβουν και οι πληγείσες επιχειρήσεις, καθώς η δραστηριότητά τους έχει επιχειρηματικό χαρακτήρα. Δεσμεύθηκε να μεταφέρει στο Υπουργείο Οικονομικών το συγκεκριμένο αίτημα.

Στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των αγροτών στο Δημαρχείο Μεγάρων ενημέρωσε ότι τα συνεργεία του ΕΛΓΑ βρίσκονται ήδη στην περιοχή όπου εκτιμάται ότι έχουν πλημμυρίσει περί τα 6000 - 7000 στρέμματα.
Σύντομα ολοκληρώνονται οι εκτιμήσεις των ζημιών προκειμένου στη συνέχεια να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Ο κ. Αποστόλου δεσμεύθηκε ότι θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες ώστε να αποζημιωθούν επαρκώς οι αγρότες που υπέστησαν ζημιές.


Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Υπουργική Απόφαση για τα «Σχέδια Βελτίωσης» προϋπολογισμού 315 εκατ. ευρώ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου  2017


                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, υπέγραψε σήμερα Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής των λεγόμενων «Σχεδίων Βελτίωσης», δηλαδή των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στα 315 εκατ. ευρώ και η προκήρυξή τους θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρει: 
«Τα Σχέδια Βελτίωσης είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία με τα οποία στηρίζουμε τον αγροτικό κόσμο προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων και συνεπώς σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. Η κατεύθυνση που έδωσε η πολιτική ηγεσία και η οποία αποτυπώνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου, ήταν να γίνει η βέλτιστη και ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων, με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες του αγροτικού τομέα και βεβαίως να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ενίσχυσης των νέων αγροτών. Κάθε ευρώ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να φέρνει αποτέλεσμα. Να πιάνει τόπο».

Τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης είναι τα εξής:
 • Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 61 ετών και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017. Επιπλέον για τη δράση 4.1.1 οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι ως νεοεισερχόμενοι). Δικαιούχοι επίσης είναι όσοι εντάσσονται στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών. 
 • Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 €. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα.
 • Στο 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.
 • Στο 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.
 • Για τη δράση 4.1.1 η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 300.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.
 • Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει και στο 1.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες που δεν έχουν ακόμα κλείσει μία χρήση δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.
 • Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:
  α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.
  β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ.
 • Τα ποσοστά ενίσχυσης, ανάλογα με την ιδιότητα του υποψηφίου και τον τόπο της έδρας της κατοικίας ανέρχονται από 40% έως και 85%. 
 • Το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες.


Η Υπουργική Απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr)

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος - Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2017

Συζητήθηκαν σήμερα κατά τη διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
οι εξής Επίκαιρες Ερωτήσεις:

- Η με αριθμό 307/17-11-2017 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεωργίου Κασαπίδη προς τον ΥπουργόΑγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Ποια η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης στη διαρκώς διευρυνόμενη διάδοση της καλλιέργειας και διακίνησης μεταλλαγμένων αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε;».


-Η με αριθμό 352/20-11-2017 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Αποκατάσταση των καταστροφών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο νομό Λακωνίας και αποζημίωση των πληγέντων».Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, στο Φόρουμ Αγροδιατροφής- Βιομηχανίας και Τουρισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2017

«Εκδηλώσεις σαν τη σημερινή είναι πολύ σημαντικές για μας, γιατί υπηρετούν ένας από τους βασικότερους στόχους του στρατηγικού μας σχεδίου για το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα της χώρας μας, που είναι η επαρκής κάλυψη των διατροφικών αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών μας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ στο εμπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων έχουμε ένα έλλειμμα που έπεσε από τα 2 δις το 2014 στα 480 εκατ. το 2016 και τείνει το 2017 προς ισοσκελισμό, στα τρόφιμα εξακολουθεί να κινείται στα ίδια επίπεδα με έλλειμμα γύρω στο 1 δις. Κι αυτό δεν εμφανίζεται γιατί έρχεται ο τομέας των φρούτων και των λαχανικών και τον υπερκαλύπτει με τις εξαγωγές του να φτάνουν στα 2 δις. Γι αυτό πιστεύω ότι η σημερινή εκδήλωση μπορεί να ανοίξει και να διευρύνει τον κοινό τόπο προβληματισμού γύρω από τις δυνατότητες και τα προβλήματα του αγροδιατροφικού τομέα στη σχέση του τόσο με τον τουρισμό όσο και με τη βιομηχανία. Διότι αυτά τα τρία πράγματα, αν θέλουμε να τα πάμε μπροστά, θα πρέπει να τα δούμε και αλληλένδετα. 
Θα μπορούσε βέβαια κανείς να υποθέσει ότι εν μέσω της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο, τέτοιου είδους θέματα θα περνούσαν σε δεύτερη μοίρα. Όμως εκείνο που διαπιστώνουμε είναι ότι, παρά τις δυσκολίες, οι άνθρωποι όχι μόνο κινούνται –30 εκατ. ήλθαν φέτος στην Ελλάδα– αλλά και αναζητούν ποιοτικά προϊόντα με υψηλή θρεπτική αξία και εναλλακτικές μορφές ψυχαγωγίας και ξεκούρασης. 
Κι εμείς στην Ελλάδα, έχοντας μια παράδοση ιδιαίτερα πλούσια σ΄ αυτές τις παραμέτρους μπορούμε να την ικανοποιήσουμε. Κατ΄ αρχήν οι διατροφικές συνήθειες του Έλληνα συνδέονταν πάντα µε τη θρησκευτική και λαϊκή παράδοση και εν γένει την πολιτισμική του κληρονομιά. Τη διατήρηση και ανάδειξη αυτής της κληρονομιάς μπορεί να υποστηρίξει ο γαστρονομικός τουρισμός, αυτή η ειδική μορφή αγροτουρισµού, που προτείνει στον επισκέπτη να ακολουθήσει µία προσεκτικά επιλεγμένη διαδρομή, να δοκιμάσει τις παραδοσιακές γεύσεις της περιοχής, να γευτεί τα τοπικά κρασιά, να περιηγηθεί σε παραδοσιακούς οικισµούς και αρχαιολογικούς χώρους. 
Όμως κάθε προϊόν, για να αποκτήσει υπολογίσιμη οικονομική αξία θα πρέπει να υπηρετεί μια σειρά από προϋποθέσεις:
Πρώτον μια κρίσιμη μάζα, που μπορεί να εξασφαλιστεί μόνον αν υπάρχει συντονισμός και συνεργατισμός. 
Δεύτερον η παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων να γίνει κανόνας.
Τρίτον να εισάγουμε την καινοτομία από την πρώτη στιγμή της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι τη μεταποίηση και το marketing. 
Κάθε περιοχή της χώρας μας έχει μια διαφορετικότητα. Πρέπει αυτή τη διαφορετικότητά στα αγροδιατροφικά προϊόντα να την αναδείξουμε, να την προβάλουμε, να την στηρίξουμε. 
Να την εντάξουμε στον γαστρονομικό τουρισμό, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του εναλλακτικού τουρισμού. Δηλαδή κάθε περιοχή να γίνει γαστρονομικός προορισμός. 
Παραλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας με τον αγροτικό χώρο να έχει ως βασική επιδίωξη στη στρατηγική του, την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, που κι αυτές δεν γίνονταν σωστά, αφού βρεθήκαμε μπροστά σε πρόστιμα και καταλογισμούς που έφταναν περίπου στα 3 δις, δηλαδή κοντά στο ύψος των ετήσιων κοινοτικών εισροών.
Βασικός στόχος για μας ήταν να ξαναβάλουμε την ελληνική ύπαιθρο, την αγροτική οικονομία, στο παιχνίδι. Εκτιμούσαμε ότι δεν νοείται ανάκαμψη και ανάπτυξη της χώρας, αν δεν εστιάσουμε, δεν βασιστούμε στην παραγωγική ύπαιθρο, την αγροδιατροφική παραγωγή, τις προτάσεις εναλλακτικού τουρισμού της ελληνικής υπαίθρου, με συστηματική και επίμονη δουλειά συνέργεια παραγωγών, επιχειρηματιών, θεσμών και φορέων να κάνουμε σημαντικά πράγματα.
Κι αυτή η αντίληψή μας βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στα περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια. Η ανασυγκρότηση του Αγροτικού Χώρου της Ελλάδας με βάση ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης, ο προσανατολισμός του με βάση τις ανάγκες και απαιτήσεις των αγορών και η δημιουργία εργαλείων στήριξής του, αποτέλεσαν κύριες προτεραιότητες στις συζητήσεις. 
Ο αγροτικός τομέας μπήκε ψηλά στην οικονομική και πολιτική ατζέντα γιατί έχει σημαντική δυναμική κυρίως ως προς τα επώνυμα αγροτικά προϊόντα, φυτικής και ζωικής προέλευσης, με την ποιότητά τους να είναι αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο. 
Τα παραδοσιακά προϊόντα, τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης πρέπει να έχουν καλύτερη διασύνδεση με τον κλάδο του τουρισμού . Κι αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με:
1)Την ενεργοποίηση όλου του ελεγκτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων προϊόντων π.χ. γάλακτος, κρέατος, αυγών, πατάτας, ώστε το ποσοστό των ελληνικών προϊόντων που καταναλώνεται στον κλάδο του τουρισμού να αυξηθεί. 
Τελευταία κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση με την θέσπιση της υποχρεωτική αναγραφή στις συσκευασίες των γαλακτοκομικών προϊόντων της χώρας αρμέγματος και στις ταμειακές μηχανές των χώρων πώλησης της χώρας προέλευσης του κρέατος.
2)Τη διαμόρφωση ενός δικτύου προμήθειας μέσω ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών που θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές δυνατότητες παραγωγής, αντικατάστασης της ζήτησης των προϊόντων και θα στηρίζεται κατά κύριο λόγω στην διασύνδεση των τοπικών παραγωγών αγροτικών προϊόντων με τη προμήθεια των ξενοδοχείων. και
3)Την ενίσχυση της προώθησης των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές μέσα από συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις που το 2017 θα ξεπεράσουν τα 160 εκατ. ευρώ. Κι αυτό ήδη έχει αποτυπωθεί εντυπωσιακά στην αύξηση των εξαγωγών.
Μάχες όμως δίνουμε και για την υπεράσπιση των προϊόντων μας από επιθέσεις χρήσης της ελληνικής ονομασίας σε μαϊμού προϊόντα από τρίτες χώρες και δυστυχώς τελευταία και από χώρες της Ε.Ε., όπως συμβαίνει με το γιαούρτι από πλευράς της Τσεχίας.
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πιστεύουμε και το έχουμε κάνει κοινή αντίληψη, ότι η παραγωγική ύπαιθρος μπορεί να ανταποκριθεί στη πρόκληση κάλυψης των διατροφικών αναγκών της χώρας μας. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα σε κάθε περιοχή δυνατότητες για παραγωγή προϊόντων καθαρών υγιεινών και ποιοτικών. 
Και είναι αλήθεια ότι οι παραγωγοί και οι επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού τομέα της νησιωτικής Ελλάδας, έχουν ήδη δείξει αξιοθαύμαστα αντανακλαστικά και αντιλήφθηκαν χωρίς να χάσουν πολύ χρόνο, ότι παράλληλα με τον τουρισμό που αναπτυσσόταν, η ελληνική γη μπορεί να παράξει πραγματικούς θησαυρούς, γεύσεις και αρώματα με μνήμες χιλιάδων χρόνων. 
Αντίστοιχα οι παραγωγοί της ηπειρωτικής Ελλάδας, σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε πιο εκτατικές θα μπορούσαμε να πούμε καλλιέργειες, αντιληφθήκαν κι αυτοί με τον καλύτερο τρόπο, τον πυρήνα των σύγχρονων αγροδιατροφικών αξιώσεων που λέει ότι η υγιεινή διατροφή βρίσκεται στα προϊόντα με ιστορική μνήμη, ότι η παράδοση έχει επανέλθει αποφασιστικά στο προσκήνιο των διατροφικών και οικονομικών αξιών.
Χρειάζονται λοιπόν συνέργειες παντού, ανάμεσα στον παραγωγό, την τουριστική μονάδα και τον επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αγροδιατροφής με γνώμονα την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα. 
Σας ευχαριστώ.»

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Άρθρο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, στην Εφημερίδα των Συντακτών (20/11/2017)

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2017


Αναγκαία η αναδιανομή των δικαιωμάτων της KAΠ

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεκίνησε και στη χώρα μας η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική). Η συζήτηση θα κινηθεί σε δύο άξονες, ο πρώτος για τις επιμέρους αλλαγές που προτείνουν τα κράτη-μέλη στον τρόπο εφαρμογής της τρέχουσας ΚΑΠ και ο δεύτερος για την εξαιρετικά σημαντική αναθεώρηση των κατευθύνσεων της επόμενης.

Η διαβούλευση για την προγραμματική περίοδο 2021-27 θα οριοθετηθεί από τη συνολική στρατηγική και το δημοσιονομικό πλαίσιο που θα χαραχτεί στην Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και από τις δεσμεύσεις που θα αναληφθούν από την ίδια στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου). Η θέση μας θα εντάσσεται και θα υπηρετεί το στρατηγικό μας σχέδιο για την πρωτογενή παραγωγή και τον αγροδιατροφικό τομέα.

Για τον πρώτο άξονα, καταθέτω μια θέση αρχής: Οι κοινοτικές ενισχύσεις πρέπει να δίνονται με βάση το παραγόμενο προϊόν κι όχι το στρέμμα και οι αγρότες να έχουν τα ίδια δικαιώματα στην περιοχή και στο προϊόν.
Δυστυχώς η θέση αυτή, που είναι και θέση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αποδεκτή. Γι' αυτό ήμασταν υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε ένα μοντέλο ενισχύσεων που δεν συμφωνούσαμε στο περιεχόμενό του και στον τρόπο εφαρμογής του. Πόσο μάλλον όταν η διαχείριση αυτή γινόταν και υπό καθεστώς αρνητικών εθνικών δεσμεύσεων.

Η κατανομή των δικαιωμάτων επέφερε σχεδόν παρανοϊκά αποτελέσματα, όπως στους βοσκοτόπους στην ίδια περιφέρεια, στο ίδιο προϊόν, να είναι η ελάχιστη μοναδιαία αξία 3 €/στρ., η μέγιστη 1.300 €/στρ. και η θεωρητική 25 ευρώ /στρ. ή στις δενδρώδεις και στους αμπελώνες, όπου η ελάχιστη μοναδιαία αξία να είναι 4,42 €/στρ., η μέγιστη 1.459,15 €/στρ. και η θεωρητική 50 ευρώ/στρέμμα.

Οι επιλογές αυτές είχαν αποτέλεσμα τη διατήρηση των ανισοτήτων και σύμφωνα με πορίσματα της Ε.Ε., μόνο 90 εκατ. ευρώ από το 1,9 δισ. αλλάζουν χέρια για διαφόρους λόγους. Τα ίδια παρατηρούνται σε συνάρτηση με τα παραπάνω στην εξισωτική αποζημίωση και σε επιμέρους προγράμματα, όπως η βιολογική, αλλά και σε προϋποθέσεις ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα του πυλώνα II.

Δυστυχώς στα δύο πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής μας δεν υπήρχε η υποκειμενική δυνατότητα, πολιτικά τουλάχιστον, να ανοιχτεί και αυτό το μέτωπο, γιατί ταυτόχρονα με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες, επελέγησαν άλλες προτεραιότητες, όπως οι πληρωμές ενισχύσεων και επενδύσεων, η επίλυση επιμέρους προβλημάτων (βοσκότοποι-συνεταιρισμοί, ελληνοποιήσεις, διορθώσεις, αποτροπή προστίμων κ.λπ.), η αναδιοργάνωση και έγκριση του ΠΑΑ 2014-20 και κυρίως η πολιτική διαχείριση των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Αυτοί ήταν και οι βασικοί λόγοι που πέρα από τη συλλογή των δεδομένων και την ανάγκη τεκμηρίωσης, δεν ανοίξαμε από την αρχή το θέμα. 
Αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Ετσι πριν από την ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ δώσαμε το πολιτικό μας στίγμα, κάνοντας μια πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης της κατάστασης και καταγραφής προτάσεων, είτε για μερική αποκατάσταση αδικιών είτε για μια πιο συνολική τροποποίηση του συστήματος κατανομής των ενισχύσεων.

Γι' αυτό κατατέθηκε ερώτημα από το υπουργείο στην Ε.Ε. για τις δυνατότητες παρέμβασης (6/2016). Η απάντησή της δεν ήταν αποτρεπτική για παρεμβάσεις, προϋπέθετε όμως τεκμηρίωση και γενικευμένο διάλογο θεσμικού χαρακτήρα με τον χώρο.

Ως ελάχιστο βήμα στην κατεύθυνση αυτή επελέγησαν η διεύρυνση του ποσοστού και των προϊόντων στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, άλλες ενισχύσεις και πρόσφατα η αύξηση του ποσοστού του εθνικού αποθέματος για τους νέους αγρότες.

Είμαστε μάλλον η μόνη χώρα που με επιλογή των προηγούμενων κυβερνήσεων αποφάσισε η ολοκληρωμένη σύγκλιση να γίνει το 2028, ενώ τα περισσότερα κράτη-μέλη επέλεξαν το 2020. Λιγότερα επέλεξαν να προβούν σε πλήρη αναθεώρηση και ανακατανομή των δικαιωμάτων από μηδενική βάση από το 2015.

Σήμερα μπορούμε να πούμε με σχετική βεβαιότητα, παρά τις ενδεχόμενες αντιδράσεις, πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις παρέμβασης στην πορεία της σύγκλισης, στην κατεύθυνση της δικαιοσύνης. Γι' αυτό το θέμα τίθεται και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του πρωθυπουργού.
Η σαφώς πολιτικά δικαιολογημένη διαφοροποίηση του καθεστώτος των ιστορικών δικαιωμάτων, του βάθους της διαφοροποίησης και της δυνατότητας άμεσης σύγκλισης των ενισχύσεων απαιτεί προσεκτικές κινήσεις, ουσιαστικό διάλογο, κοινωνική στήριξη από όσους θα δικαιωθούν και κατά το δυνατόν ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις.
Ξεκαθαρίζω ότι κανείς δεν θέλει να αδικηθούν οι κάτοχοι ιστορικών δικαιωμάτων οι οποίοι παραμένουν ενεργά στην παραγωγή. Ακόμη και οι μεγαλύτερης ηλικίας παραγωγοί που στηρίζουν την ύπαιθρο και τις ορεινές περιοχές.
Πιστεύω πλέον πως ήρθε η στιγμή να παρέμβουμε αποφασιστικά στη διαδικασία αυτή. Τη θεματολογία, το βάθος, τις τεχνικές καθώς και άλλα θέματα που θα προκύψουν, οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε συνολικά ή μερικά, με την αναγκαία κοινωνική και οικονομική εμβάθυνση. Σε ό,τι αφορά τη μετά το 2021 ΚΑΠ όλες οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ανοιχτές και η προετοιμασία μας για τη συζήτηση αυτή είναι η επόμενη προτεραιότητά μας.

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Φόρουμ Αγροδιατροφής- Βιομηχανίας & Τουρισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου θα συμμετάσχει αύριο, Τρίτη, στο Φόρουμ Αγροδιατροφής- Βιομηχανίας και Τουρισμού με θέμα «Διασύνδεση Αγροδιατροφής & Βιομηχανίας με τον Τουρισμό - Προοπτικές», που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).


Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Περιοδεία Βαγγέλη Αποστόλου στον Έβρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη μονάδα επεξεργασίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων του Κτηνοτροφικού Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, κατά την επίσκεψή του στην ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 6ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνεταιρισμού Έβρου «Θρακών-Αμνός» που βρίσκεται στο Νεοχώρι Ορεστιάδας  εγκαινίασε σήμερα ο

Κατά την επίσκεψή στο συνεταιρισμό, ο Υπουργός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπο Κασίμη και τη βουλευτή Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Γκαρά,  ξεναγήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της μονάδας και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους της συνεταιριστικής οργάνωσης και αιγοπροβατοτρόφους.

O Υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά  ότι το ΥΠΑΑΤ και η Κυβέρνηση προωθούν δράσεις μέσα και από το ΠΑΑ για  την ενίσχυση της εξωστρέφειας του πρωτογενούς τομέα, καθώς και για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του κλάδου, με στόχο την ενίσχυση των νέων ανθρώπων στην αγροτική παραγωγή και τη στήριξη νέων και υγειών συνεργατικών σχημάτων. 

«Όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός από το βήμα  του  6ου Περιφερειακού  Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, με όχημα την εξαιρετική ποιότητα των αγροδιατροφικών μας προϊόντων,  βασική μας επιδίωξη  είναι να βελτιώσουμε   τη θέση των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφής στην πυραμίδα των εξαγωγών, ώστε να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στις διεθνείς αγορές. Ήδη υλοποιούμε δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας στον αγροτικό χώρο, τη λειτουργία τράπεζας γενετικού υλικού, θεσπίσαμε το νόμο κατά των ελληνοποιήσεων, θεσμοθετούμε  την έναρξη λειτουργίας ενός φορέα διαχείρισης της δημόσιας αγροτικής περιουσίας, ώστε να αξιοποιηθεί για παραγωγικούς και ερευνητικούς σκοπούς» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Αποστόλου.

Επισημαίνεται ότι ο συνεταιρισμός «Θρακών-Αμνός» ιδρύθηκε το 2012, σημειώνοντας έκτοτε σταθερά ανοδική πορεία, ενώ σήμερα αριθμεί 180 αιγοπροβατοτρόφους από ολόκληρο τον Έβρο. Στις ποικίλες δράσεις του συνεταιρισμού συγκαταλέγονται  η εμπορία αιγοπρόβειου γάλακτος, η εκπαίδευση και συμβουλευτική των παραγωγών, η συμβολαιακή γεωργία, οι συνεργασίες με μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πλέον η μεταποίηση του γάλακτος. Με τη δημιουργία του χώρου επεξεργασίας γάλακτος στο Νεοχώρι, ο συνεταιρισμός δύναται να εφοδιάζει τους ιδιόκτητους Αυτόματους Πωλητές, αρχικά σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή και μετέπειτα σε περισσότερα σημεία στο νομό Έβρου αλλά και σε άλλες περιοχές, με στόχο την παραγωγή παραδοσιακών και καινοτόμων γαλακτοκομικών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο κ. Αποστόλου επισκέφθηκε τη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα, όπου εγκαινίασε  το νέο κτίριο των εργαστηρίων που παραχωρήθηκε δωρεάν από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Στη συνέχεια ακολούθησε τελετή της επίσημης παράδοσης του νεοαποκτηθέντος Αγροκτήματος της Σχολής, που παραχωρήθηκε από το ΥΠΑΑΤ στο πανεπιστήμιο για να εξυπηρετήσει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες.